Izradu internetske stranice projekta “Biomass2Biogas” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

PROJEKT ZAMJENE KUKURUZNE SILAŽE

ENERGETSKIM USJEVIMA

O projektu

Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim
energetskim kulturama

Industrijska istraživanja u području proizvodnje bioplina s ciljem zamjene konvencionalne, neodržive sirovine (kukuruzne silaže) s održivim energetskim kulturama (Miscanthus x giganteus, Arundo donax L. i Panicum virgatum).

Cilj je istražiti različite tehnologije anaerobne obrade ovih kultura primjenom inovativnih postupaka anaerobne obrade, kako bi se utvrdila optimalna tehnologija i energetski potencijal predloženog sustava te mogućnosti zbrinjavanja fermentiranog ostatka.

Sirovine

Energetske kulture druge generacije, koje se ne koriste za proizvodnju hrane, jeftinije su za proizvodnju, imaju niži ugljični otisak i moguć je uzgoj na marginalnim površinama niže kvalitete.

Ciljevi

Utvrditi mogućnost revitalizacije zapuštenih poljoprivrednih površina, uzgojem različitih energetskih kultura, s ciljem proizvodnje bioplina druge generacije, što ujedno rezultira bitnim dobrobitima.

PROIZVODNJA OBNOVLJIVE ENERGIJE
OČUVANJE PREHRAMBENE PROIZVODNJE
REVITALIZACIJA MARGINALNIH POVRŠINA

Novosti